15th KTR Competition (Polish Creativity Festival)

 • Brief: Stworzyć komunikację informującą o 15. Konkursie i Gali KTR i serię ilustracji do wykorzystania w kampanii.
  Opis: Komunikacja miała nawiązywać do elementów konkursu oraz opowiadać o zmianach, jakie nastąpiły w obrębie kategorii, nagród i składów jurorskich.
  Rozwiązanie: Powstała seria ilustracji i gifów, które metaforycznie nawiązują do zmian w konkursie i tworzą całość z dopełniającymi je tekstami. Spójność widać na poziomie kolorystycznym oraz charakterystycznych dla mnie drobnych elementów graficznych i konsekwentną zabawą stylem geometrycznym.   Brief: Create communication that informs about the 15th KTR Competition (Polish Creativity Festival) and Gala and a series of illustrations to be used in the campaign.
  Description: The communication was to refer to the elements of the Competition and talk about the changes that took place within the categories, awards and configurations of the jury.
  Solution: A series of illustrations that metaphorically refer to changes in the Competition and create funny micro-stories with the complementary texts. Consistency can be seen on the color level and the small graphic elements that I use. The whole is also consistent in geometrical style I really like.  • Plakat: Jest najważniejszym elementem identyfikacji. Powstała ilustracja obrazująca przestrzennie liczbę "15" z okazji jubileuszu KTR. Został w nią wbity miecz, ponieważ taki kształt ma statuetka/nagroda w konkursie, tak bardzo pożądana wśród designerów i twórców komunikacji reklamowej. Plakat wykorzystuje dwa mocne kolory – niebieski i czerwony i wykonany jest w typowym dla mnie stylu geometrycznym z drobnymi ozdobnikami. 
  Ilustracja została potraktowana jak Key Visual, na którego podstawie stworzyłam też zaproszenia. 
  Druk mat-błysk podkreśla walory przestrzenne designu.

  Poster: The poster is the most important element of identification. The resulting illustration shows the number "15" on the occasion of the KTR jubilee. A sword has been stuck in it, because this is the shape of the statuette / prize in the competition. The poster uses two strong colors - blue and red and is made in a typical of me geometrical style with small ornaments.
  The illustration was treated as Key Visual, on the basis of which I also created invitations and other digital assets.
  The mat-flash print emphasizes the spatial qualities of design. • Client: KTR Klub Twórców Reklamy // SAR Stowarzyszenie Agencji Reklamowych 
  Creative concept: Ewelina Gąska, Marta Frączek
  Designer: Ewelina Gąska 
  Copywriter: Marta Frączek 
  First published: February 2018