World of Warships Promo Assets

  • 3D Team:
    Vladimir Gremitskiy, Dmitriy Grischenkov, Anatoliy Nepochatov, Aleksey Butorin, Andrey AkuzovskiyAynaz Akhtyamova, Dmitry Lopatin, Anton Karandin, Anton Minazhetdinov, Igor Aristov, Artur Radomskiy, Kirill Kuznetsov, Evgeniy Sokolov, Andrey Sozinov, Artem Sarkisyan, Aleksandr Kosachev, Vyacheslav Nota, Renat Kuchaev, Agniya Sapelkina, Dmitry MikheenkovAnna KulakovskayaNina Mihaylova

    2D Art Team: