Butter Lion Picture Book Illustrations / May 2017

 • 奶油獅童書 001 / 奶油融化了 / Butter Lion Picture Book Illustrations
  Story / Yi-Hsien Su
  Illustrator / Kuo-Cheng Liao
  Material / Holbein Watercolors on ARCHES Papers
  企劃統籌 / 雄獅鉛筆廠股份有限公司、‬奶油獅品牌發展事業部
  發‭行‭人 / 李賢文(雄獅圖書)  總‭編‭輯 / 李柏黎(雄獅圖書)
  作‭者 / 蘇益賢  繪‭者 / 廖國成
  美術編輯 / 黃怜穎(雄獅圖書)  行銷企劃 / 李佳慧(雄獅圖書)
  共同出版‭ / 雄獅鉛筆廠股份有限公司、雄獅圖書股份有限公司