• ephimer és l’espai on desenvolupar la creativitat. On construir una vida i una convivència conjunta en
  un moment en que l’esforç i l’ajuda mútua han de guiar els nostres passos. Es construirà amb l’ajuda dels alumnes que entrin en els cinc mesos d’estancia de cada any. Les estructures de l’espai es desmuntaran un cop acabat el cicle i es reconstruiran en un nou espai en desús ,de manera que cada estancia i cada convivència serà diferent, cíclica i efímera.
   
  ephimer 2014 ha construit a l’espai 88, una nova estructura de convivència. La intenció és que cada nou col·lectiu que entri en un espai, dediqui el temps necessari a montar i reditribuir el que sigui necessari en
  cada cas.
   
  Podran participar joves amb la carrera de disseny (audiovisuals, moda, gràfic, interiors i producte) la qual seràn escollits pel col·lectiu de manera aleatòria i més o menys repartit per itineraris.
   
   
   
  IMAGOTIP
  -
  ephimer
 • IMAGOTIP
  -
  1a Edició d’ephimer a l’espai 88
   
   
   
 •  
   
   
  WEB
 • FANZINES
   
 •  
  TARGETONS
   
 •  
  CARTELL